Firma Telos powstała w 1993 roku jako odrębne przedsięwzięcie w ramach nieistniejącej już Grupy Firm Hapro. W początkach swej działalności Telos zajmował się instalacjami audio, kinami domowymi THX oraz automatyką obiektową. Usługi obejmujące swym zakresem projektowanie, kompletację dostaw i wykonawstwo były skierowane na rynek rezydencji prywatnych. Z biegiem lat zmianie ulegał rynek, na który zorientowane były usługi Telosu. W 1996 roku Telos rozszerzył działania o rynek usług w zakresie instalacji audio, ale w dziedzinie urządzeń i systemów profesjonalnych. Do zrealizowanych w tych latach systemów nagłośnienia zaliczają się: Zakład Energetyczny Częstochowa S.A., sala konferencyjna na 400 osób Zakładu Energetycznego Częstochowa S.A., budynek dyrekcji Elektrowni Łaziska S.A., centrala BRE Bank w Katowicach, zakład ISUZU w Tychach.

Od 2001 firma rozpoczęła ścisłą współpracę z warszawską firmą Tommex. W ramach prac prowadzonych dla firmy Tommex zostały zrealizowane systemy nagłośnienia dla licznych obiektów sportowych, obiektów użyteczności publicznej i placówek kulturalnych. Wśród tych realizacji wyróżniają się: projekt i instalacja systemu nagłośnienia dla hali widowiskowo-sportowej Globus w Lublinie, projekt i instalacja systemu nagłośnienia hali widowiskowo-sportowej Arena w Sanoku, projekt i instalacja systemu nagłośnienia w domu kultury w Żorach, projekt i nadzór autorski nad wykonaniem Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu, projekt wykonawczy nagłośnienia scenicznego DMiT, projekt wykonawczy systemu nagłośnienia Baltic (PGE) Arena i Stadionu Ślaskiego.

W 2010 roku Telos przekształcił się w całkowicie niezależną firmę konsultingową w zakresie systemów audio. W ramach prowadzonej działalności firma prowadzi prace projektowe, służy fachowym doradztwem. W zakresie działalności firmy mieszczą się również pomiary akustyczne, nadzór inwestorski i wykonawczy nad realizacją systemów nagłośnienia. Obecnie w ramach prowadzonej działalności firma oferuje wykonanie projektów systemów elektroakustycznych przeznaczonych dla obiektów kultury, sal wielofunkcyjnych, sal sportowych, stadionów, systemów komunikacyjnych i innych. 

Firma współpracuje z największymi firmami w branży audio w Polsce, świadczy również usługi dla Odbiorców i Użytkowników urządzeń i systemów nagłośnieniowych.

Zapraszamy do współpracy!