W tym dziale zamieszczamy wybrane projekty. Wiekszość z nich została zrealizowana, część jest w trakcie realizacji. Pełna lista może być przesłana tylko na pisemne zapytanie z zastrzeżeniem klauzuli poufności.