Każdy system nagłośnienia to złożone urządzenie techniczne. By mogło prawidłowo funkcjonować i zapewniać wieloletnią eksploatację, musi być starannie zaprojektowane, a jego elementy składowe dobrane w sposób uwzględniający aspekty techniczne i funkcjonalne. Dlatego też prawidłowo skonfigurowany system elektroakustyczny to efekt długiej drogi, która zaczyna się od uzgodnień z Użytkownikiem sprzętu, poznaniem uwarunkowań architektonicznych obiektu oraz uzgodnieniami z projektantami innych branż. W następnej kolejności powstają: trójwymiarowy model obiektu, dzięki któremu można badać prawidłowość przyjętych rozwiązań elektroakustycznych, schemat całego systemu, jego system połączeń i zasilanie. Całość projektu uzupełniają opis, kosztorys inwestorski, przedmiar robót. Dla tych Klientów, którzy dokonują zakupów lub instalacji w drodze procedur zamówień publicznych przygotowujemy opis techniczny przedmiotu zamówienia, który, tak jak cała dokumentacja spełnia wymogi ustawy o zamówieniach publicznych.  W ramach naszych usług uczestniczymy w pracach komisji przetargowych, konsultujemy zawartość merytoryczną ofert oraz świadczymy usługi nadzoru autorskiego.

Unikalne doświadczenie, jakim jest możliwość obserwacji „swojego” projektu od fazy wstępnych rozmów o projekcie do szkolenia obsługi z zakresu jego eksploatacji daje nam ogromną satysfakcję zawodową jak również stawia  nas w pozycji praktyków a nie tylko teoretyków.