Proponujemy usługi konsultacyjne dla potencjalnych Inwestorów lub Użytkowników końcowych. W ramach tych usług pomagamy skonstruować programy funkcjonalno-użytkowe, budżety przedsięwzięć oraz sposoby weryfikacji Oferentów i urządzeń. W wielu przypadkach, nasze usługi pozwalają ustalić cel i zakres podejmowanej inwestycji oraz tryb eksploatacji urządzeń i systemów.

Współpracujemy przy tworzeniu specyfikacji technicznych, opisie przedmiotów zamówienia do dokumentacji przetargowych. W ramach tych usług proponujemy również analizy ofert i opinie dla potrzeb komisji przetargowych. Nasza firma prowadzi takie usługi na rzecz Państwa i w Państwa interesie, w sposób niezależny od Oferentów. Zakres usługi jest ściśle związany z charakterem obiektu i systemu oraz z wymogami, przedstawionymi w dokumentacji przetargowej.

Konsultacje