W ramach oferowanych usług proponujemy Państwu nadzory nad prowadzonymi realizacjami: autorskie i inwestorskie. Sprawdzamy i konsultujemy staranność wykonania instalacji, zasad montażu urządzeń, uruchomienia instalacji i szkoleń obsługi. Sugerujemy rozwiązania i sprawdzamy zgodność wykonania systemu z ofertą.

Odbiory