Oferujemy, jako odrębną usługę, pomiary z zakresu elektroakustyki. Pomiary wykonywane są kalibrowanym przyrządem klasy I lub II. Dokonujemy pomiarów tła akustycznego obiektów, dawek dźwięku, hałasu, zrozumiałości mowy.

 

                                                 urządzenie pomiarowe