Współczesna elektroakustyka daje nam narzędzia, dzięki którym systemy głośnikowe nie powstają metodą kosztownych prób i błędów. Posługując się specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym możemy określić obiektywne parametry transmisji dźwięku emitowanego przez projektowany system głośnikowy w chwili, gdy obiekt znajduje się jeszcze w fazie projektowania. 

 

Symulacje

 

W naszej pracy posługujemy się uniwersalnym programem EASE (Enhanced Acoustic Simulator for Engineers). Program ten pozwala na symulację systemów głośnikowych oraz analizę akustyki wnętrz. Analizy w tym programie prowadzone są w formie przestrzennej (3D). Oprócz EASE posługujemy się specjalizowanymu narzędziami symulacyjnymi, opracowanymi przez producentów systemów głośnikowych. Należą do nich:

i inne. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w posługiwaniu się narzędziami symulacyjnymi, popartemu realizacjami nasze symulacje są wartościowym elementem projektów elektroakustyki.

Przekrój